Printer Inkjet Indoor

 

ขนาดหน้ากว้างการทำงาน 1.80 เมตร

 

ขนาดหน้ากว้างการทำงาน 3.20 เมตร

 
 
EPSON DX 5.
* เครื่อง ZY รุ่น E3202 ขนาด 1.80 m x 2.50 m x 3.20 m
* หัวพิมพ์ EPSON ZY DX5, DX7  Eco Solvent ความละเอียด 1440 dpi.
   ใส่ได้ 2 หัวพิมพ์ (ถ้าเพิ่มหัวพิมพ์จะพิมพ์เร็วขึ้น 2 เท่า)
* ความเร็วในการพิมพ์ :  1 หัวพิมพ์  พิมพ์เร็ว : 16 ตรม. / ชม.
                                  2 หัวพิมพ์  พิมพ์เร็ว : 32 ตรม. / ชม.
* วัสดุที่ใช้พิมพ์ : ไวนิล, สติกเกอร์ซีทรู, ผ้าแคนวาท, PVC ใสหรือด้าน,
   กระดาษโฟโต้, กระดาษ PP
แนะนำ : ขายมากกว่า 400 เครื่องทั่วประเทศ ดูแลรักษาง่าย ขายมานานกว่า 5 ปี
 
 
 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -